Πιστοποιήσεις

_0019_hatziyiannakis734

2023

Ανανεώνουμε την πιστοποίησή μας κατά το πρότυπο BRC Global Standards (version 9), με αναβάθμιση βαθμού σε ΑA.

Περάσαμε την επιθεώρηση SMETA (πρότυπο SEDEX) που αφορά στα εργατικά δικαιώματα, την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων.

2022

Ανανεώνουμε την πιστοποίησή μας κατά το πρότυπο BRC Global Standards με αναβάθμιση βαθμού σε ΑA+.

2021

Ανανεώνουμε την πιστοποίησή μας κατά το πρότυπο BRC Global Standards (version 8), με βαθμό ΑA σε συνδυασμό με το Module FSMA Preventative Controls and FSVP Preparedness.

2020

Λαμβάνουμε την πιστοποίησή μας κατά το πρότυπο BRC Global Standards (version 8), με βαθμό ΑA σε συνδυασμό με το Module FSMA Preventative Controls and FSVP Preparedness.

Ανανεώνουμε την πιστοποίησή μας για τα συστήματα Ποιότητας & Ασφάλειας Τροφίμων κατά το πρότυπο ISO 22000:2005.

2019

Λαμβάνουμε τη θρησκευτική πιστοποίηση Halal.

Ανανεώνουμε την πιστοποίησή μας κατά το πρότυπο BRC Global Standards (version 8), με βαθμό ΑA.

Ανανεώνουμε την πιστοποίησή μας για τα συστήματα Ποιότητας & Ασφάλειας Τροφίμων κατά το πρότυπο ISO 22000:2005.

2018

Ανανεώνουμε την πιστοποίησή μας κατά το πρότυπο BRC Global Standards (version 7), με βαθμό ΑA.

Ανανεώνουμε την πιστοποίησή μας για τα συστήματα Ποιότητας & Ασφάλειας Τροφίμων κατά το πρότυπο ISO 22000:2005.

2017

Λαμβάνουμε πιστοποίηση κατά το πρότυπο BRC Global Standards (version 7), με βαθμό ΑA.

Ανανεώνουμε τις πιστοποιήσεις μας για τα συστήματα Ποιότητας & Ασφάλειας Τροφίμων κατά τα πρότυπα ISO 9001:2008 & ISO 22000:2005.

2015

Λαμβάνουμε πιστοποίηση κατά το πρότυπο BRC Global Standards (version 6), με βαθμό Α.

Ανανεώνουμε τις πιστοποιήσεις μας για τα συστήματα Ποιότητας & Ασφάλειας Τροφίμων κατά τα πρότυπα ISO 9001:2008 & ISO 22000:2005.

2011

Λαμβάνουμε πιστοποίηση «Strongest Company in Greece» από τον όμιλο ICAP, καθώς και πιστοποίηση «Ἀιέν Ἀριστεύειν» του εθνικού προγράμματος της ΕΕΔΕ, για την «Υιοθέτηση Αρχών Επιχειρηματικής Αριστείας».

Και τέλος λαμβάνουμε πιστοποίηση «Committed to Excellence – Δέσμευση στην Επιχειρηματική Αριστεία» του Διεθνούς προγράμματος του EFQM  «Levels of Excellence».

2010

Λαμβάνουμε πιστοποίηση για το σύστημα ποιότητας σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2008.

Πιστοποιούμαστε ως «Strongest Company in Greece» από το όμιλο ICAP, ενώ λαμβάνουμε πιστοποίηση Climate από τη γερμανική εταιρεία Ανακύκλωσης, Περιβαλλοντικής Προστασίας, Βιώσιμης Ανάπτυξης & Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης «Der grüne punkt».

2009

Λαμβάνουμε πιστοποίηση και αναβαθμίζουμε το σύστημα ασφάλειας τροφίμων σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 22000:2005, τον Ιούλιο του 2009.

2004

Λαμβάνουμε πιστοποίηση για το σύστημα διαχείρισης ποιότητας σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2000 και πιστοποίηση για το σύστημα διαχείρισης της ασφάλειας των τροφίμων σύμφωνα με το εθνικό πρότυπο ΕΛΟΤ 1416 (HACCP) τον Ιούλιο του 2004. Η παραγωγική μας διαδικασία πλέον έχει τυποποιηθεί και πραγματοποιείται σχολαστικός έλεγχος για όλες τις παραμέτρους.