1950

1950

Ιδρύεται η εταιρία από το Νικόλαο Χατζηγιαννάκη, με μοναδικό αντικείμενο την παραγωγή κουφέτων.

You may also interested

error: Content is protected !!