1995

1995

Ιδρύεται το υποκατάστημα της Θεσσαλονίκης με αρχικό στόχο να λειτουργήσει ως κέντρο διανομής της Βορείου Ελλάδας.

You may also interested

error: Content is protected !!