πυρήνας με σοκολάτα γάλακτος & λεπτή επικάλυψη ζάχαρης με πραγματικό ασήμι

ii. διαθέσιμες συσκευασίες
54. κουτί 4kg
51. κουτί 1kg