Χωρίς σχέδιο
Για σωστή εκτύπωση κουφέτου πρέπει να έχετε ρυθμίσεις στο

Firefox
• Αρχείο - Διαμόρφωση Σελίδας - Τσεκάρετε "Εκτύπωση παρασκηνίου (χρώματα & εικόνες) "
  (File - Page Setup - Check On "Print Background")

Internet Explorer
• Εργαλεία - Επιλογές Internet - Για προχωρημένους - Εκτύπωση
  (Tools - Internet Options - Advanced - Printing)
• Τσεκάρετε "Εκτύπωση χρωμάτων και εικόνων φόντου"
  (Check On "Print Background Images and Colors")