Πολιτικές

 

Πολιτική Καταπολέμησης της Βίας και Παρενόχλησης στην Εργασία

Η Κουφετοποιία Χατζηγιαννάκη Α.Ε. υιοθετεί την παρούσα πολιτική για την Καταπολέμηση της Βίας και της Παρενόχλησης στην Εργασία, η οποία είναι προσαρμοσμένη στα άρθρα 9 και 10 του Ν. 4808/2021 (ΦΕΚ Α΄ 101/19.6.2021), την Απόφαση 82063/2021 (ΦΕΚ Β΄ 5059/1.11.2021) του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων καθώς και σε διεθνείς βέλτιστες πρακτικές.

Διαβάστε την Πολιτική, εδώ.