Πολιτικές

 

Πολιτική Καταπολέμησης της Βίας και Παρενόχλησης στην Εργασία

Η Κουφετοποιία Χατζηγιαννάκη Α.Ε. υιοθετεί την παρούσα πολιτική για την Καταπολέμηση της Βίας και της Παρενόχλησης στην Εργασία, η οποία είναι προσαρμοσμένη στα άρθρα 9 και 10 του Ν. 4808/2021 (ΦΕΚ Α΄ 101/19.6.2021), την Απόφαση 82063/2021 (ΦΕΚ Β΄ 5059/1.11.2021) του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων καθώς και σε διεθνείς βέλτιστες πρακτικές.

Διαβάστε την Πολιτική, εδώ.

 

Διαδικασία Υποβολής Παραπόνων

Η Εταιρεία δέχεται και διαχειρίζεται παράπονα και καταγγελίες που αφορούν σε παραβίαση των Πολιτικών της και Διαδικασιών της ισχύουσας Νομοθεσίας.

Διαβάστε τη διαδικασία υποβολής εδώ.

 

Πολιτική για τα Ανρώπινα Δικαιώματα και την Υπεύθυνη Επιχειρηματική Συμπεριφορά

Η Εταιρία έχει αναπτύξει αρχές και πρότυπα καλής πρακτικής, σύμφωνα με την εφαρμοστέα Ευρωπαϊκή και Εθνική νομοθεσία και τα διεθνώς αναγνωρισμένα πρότυπα, τις αρχές από τον «OECD Due Diligence Guidance», για τα οποία δεσμεύεται.

Διαβάστε την Πολιτική, εδώ.

 

Πολιτική Ποιότητας

Η κατευθυντήρια γραμμή λειτουργίας της Κουφετοποιίας Χατζηγιαννάκη Α.Ε. είναι η παροχή Ποιοτικών και Ασφαλών προϊόντων, επιτυγχάνοντας την ικανοποίηση των πελατών.

Διαβάστε την Πολιτική, εδώ.